Kilka ciekawostek o nowym pistoletowym teście kompetencyjnym FBI.

test fbi zawody

Pistoletowy test kompetencyjny FBI, który przez wielu w skrócie nazywany jest po prostu Testem FBI, to zestaw pistoletowych zadań strzeleckich, które zostały opracowane na potrzeby weryfikacji umiejętności strzeleckich agentów i instruktorów Federalnego Biura Śledczego z USA.

Z racji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów dotyczących konieczności skrytego noszenia broni przez pracowników części służb, zakłada on strzelanie z uprzednim dobyciem broni z zakrytej ubraniem kabury. Tym samym cywilni posiadacze broni, których ten obowiązek również dotyczy, upodobali go sobie jako jeden z wystandaryzowanych zestawów pistoletowych ćwiczeń strzeleckich. Należy pamiętać, że test został zaplanowany w taki sposób, aby wyznaczyć pewien minimalny próg umiejętności, który określa przydatność funkcjonariusza (min. 80%), i co ciekawe, instruktorów (min. 90%) do pracy.

Określone w nim czasy wykonania poszczególnych zadań, dla wprawnego strzelca, nie stanowią granicy możliwości. Dlatego też, śledząc je na przestrzeni kolejnych treningów, wraz z układem przestrzelin na tarczy, można z powodzeniem analizować swoje postępy w dążeniu do perfekcji.

Celem wykorzystywanym do przeprowadzania testu jest tarcza oznaczona symbolem FBI QIT będącego skrótem od angielskiego Federal Biuro of Investigation Qualification Target. Tak samo jak test, również i tarcza, na przestrzeni lat, ulegała modyfikacjom.
Pierwotnie „kręgiel był dłuższy i nie zawierał dwóch zaznaczonych wewnątrz stref.

FBI QIT 99
FBI-QIT-99

W kolejnych ograniczono jego dolną powierzchnię, choć pozostawiono stary obrys zaznaczając go linią przerywaną. Przypuszczam, że ten typ tarczy w Stanach jest równie popularny co u nas stary poczciwy „francuz”, a runku dostępnych jest wiele jej wersji i modyfikacji.

My również wykorzystaliśmy ją jako bazę naszej autorskiej tarczy, i to właśnie na niej rozgrywane będą wszystkie zawody w ramach Ligi TEST FBI 2019.

Choć test jak i tarcze ewoluowały na przestrzeni lat, jednak główne założenie pozostało bez zmian. Używając poprawnych politycznie eufemizmów – test ma sprawdzać, czy funkcjonariusz w sytuacji konieczności użycia broni będzie zdolny do prawidłowych reakcji, w odpowiednim czasie z pożądaną skutecznością. Jak każdy test, także i ten nie jest pozbawiony wad, jednak ma jedna ogromna zaletę, oparty jest o analizy użycia broni w realnych sytuacjach zagrożenia w jakich znaleźli się agenci wykonując swoje codzienne obowiązki. Został ułożony z dbałością o realizm, a ciekawostką jest, że zadania zostały ułożone w taki sposób aby możliwym było ich zaliczenie nie tylko strzelając z pistoletu, ale również z rewolweru.

Chcąc prześledzić wszystkie zmiany jakim ulegał test, trzeba by poświęcić temu wpisowi mnóstwo miejsca. Co prawda nie brakuje go na naszych serwerach, ale zakładając realia, niewielu z Was może to interesować w takim stopniu jak nas ;). Stąd poniżej publikujemy dwie wersje testu. Pierwsza to ta, która obowiązywała do stycznia 2019, druga to najnowsza, na której opierać się będą nasze tegoroczne zawody.

STARY TEST FBI
ZADANIE 1 3 yardy (2,74 m) 12 – strzałów
A. 3 st. / 3 sek. Tylko silna ręka. – z kabury
B. 3 st. / 3 sek. Tylko silna ręka. – z kabury
C. 3 st. tylko silna ręka, przełożenie, 3 st. tylko słaba ręka / 8 sek. – z kabury

ZADANIE 2 5 yardów (4,57 m) 12- strzałów
A. 3 st. / 3 sek. – z kabury
B. 3 st. / 3 sek. – z kabury
C. 3 st. / 3 sek. – z kabury
D. 3 st. / 3 sek. – z kabury
ZADANIE 3 7 yardów (6,40 m) 16 – strzałów
A. 4 st. / 4 sek. – z kabury
B. 4 st. / 4 sek. – z kabury
C. start z 4 nb w broni. 4 st, zmiana z otwartym zamkiem, 4 st. / 8 sek. – z kabury

ZADANIE 4 15 yardów (13,72 m) 10 – strzałów
A. 3 st. / 6 sek. – z kabury
B. 3 st. / 6 sek. – z kabury
C. 4 st. / 8 sek. – z kabury

ZADANIE 5 25 yardów (22.86 m) 10- strzałów
A. Stanowisko startowe 5 yd (4.6m) od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st.
stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek. – z kabury
B. Stanowisko startowe 5 yd (4.6m) od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st.
stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek. – z kabury

NOWY TEST FBI
ZADANIE 1. 3 yardy (2,74 m) 6 – strzałów
A. 3 st. tylko ręka wiodąca, przełożenie, 3 st. tylko ręka wspomagająca / 6 sek. – z kabury

ZADANIE 2. 5 yardów (4,57 m) 12 – strzałów
A. 3 st. / 3 sek. – z kabury
B. 3 st. / 2 sek. – z dolnej gotowości
C. 6 st. / 4 sek. – z dolnej gotowości

ZADANIE 3. 7 yardów (6,40 m) 18 – strzałów
A. 5 st. / 5 sek. – z kabury
B. 4 st., wymiana magazynka w rozładowanej broni, 4 st. / 8 sek. – z dolnej gotowości
C. 5 st. / 4 sek. – z dolnej gotowości

ZADANIE 4. 15 yardów (13,72 m) 6 – strzałów
A. 3 st. / 6 sek. – z kabury
B. 3 st. / 5 sek. – z dolnej gotowości

ZADANIE 5. 25 yardów (22.86 m) 8 – strzałów
A. 4 st. Stojąc, klęknięcie, 4 st. / 20 sek. – z kabury

Kilka punktów, które pozwolą w skrócie pokazać na czym polegają najważniejsze modyfikacje nowej wersji testu w stosunku do poprzedniej.

  • Zmniejszono liczbę wymaganych strzałów z 60 do 50 – jedna paczka amunicji wystarczy 😉
  • Zmniejszono liczbę zadań z 15 do 10 – zawody przebiegną sprawniej.
  • Zniesiono konieczność kilkukrotnego wykonywania tych samych zadań – jak napisał ktoś w sieci, „ w sumie słusznie, jeśli potrafiłeś to zrobić raz i dobrze, to znaczy, że kolejne trzy razy też byłbyś w stanie…”
  • Część zadań nowego testu zakłada strzelanie z broni trzymanej już w rękach/ręku, a nie każdorazowe dobywanie jej z kabury – pewnie również zasadnie. Skoro test stworzony jest na potrzeby służb, to w sytuacji zagrożenia, raz dobyta broń pozostanie w gotowości do czasu jego wyeliminowania.
  • W ostatnim zadaniu usunięto konieczność strzelania zza przesłony – tu pewnie bym polemizował co do słuszności tej modyfikacji, ale pewnie amerykańscy naukowcy wiedzą lepiej.  
  • Zamieniono 60 możliwych do zdobycia punktów nie na 50, jak wskazywała by na to logika, a na 100. Tym samym każde nietrafienie, lub strzał po wyznaczonym limicie czasu, to nie 1, a 2 punkty straty – podejrzewam, że mieli kłopot z liczeniem wartości procentowych z np. 46 punktów na 60 możliwych, więc teraz wynik stanowi automatycznie wartość procentową ;).

Nie uległ zmianie cel do którego się strzela, oddalenie strzelca od tarczy przy poszczególnych zadaniach, jak również konieczny do zaliczenia wynik, jaki uzyskać musi agent – 80% i instruktor -90%.

Zachęcamy wszystkich którzy dobrnęli do tego miejsca wpisu :), do wykonania zadań ze starego i nowego testu i podzielenia się z nami w komentarzach wrażeniami i spostrzeżeniami odnośnie „Amerykańskiej myśli strzeleckiej”. Oczywiście zapraszamy też na wszystkie tegoroczne zawody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *