Kurs pierwszej pomocy w wypadkach postrzału.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Bezpieczeństwo posługiwania się różnymi rodzajami broni palnej.
  2. Balistyki.
  3. Anatomii człowieka.
  4. Badania urazowego poszkodowanego w postrzale.
  5. Informacje na temat ZRM/CPR- sposoby wzywania pomocy.
  6. Procedury postępowania alarmowego.
  7. Stany zagrożenia życia
  8. Sposoby postępowania w stanach zagrożenia życia w postrzałach
  9. DABC-DCAB

70% kursu stanowią zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń.

Prowadzący omawiają również zasady konstruowania i przenoszenia apteczki osobistej, i pomagają uczestnikom kursu w jej skompletowaniu.

Kurs prowadzony jest przez czynnych zawodowo ratowników medycznych z doświadczeniem w zakresie ratownictwa pola walki i instruktorów strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem.