Kurs pierwszej pomocy w wypadkach postrzału.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

1. Bezpieczeństwo posługiwania się różnymi rodzajami broni palnej.
2. Balistyki.
3. Anatomii człowieka.
4. Badania urazowego poszkodowanego w postrzale.
5. Informacje na temat ZRM/CPR- sposoby wzywania pomocy.
6. Procedury postępowania alarmowego.
7. Stany zagrożenia życia
8. Sposoby postępowania w stanach zagrożenia życia w postrzałach
9. DABC-DCAB

70% kursu stanowią zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń.

Prowadzący omawiają również zasady konstruowania i przenoszenia apteczki osobistej, i pomogają uczestnikom kursu w jej skompletowaniu.

Kurs prowadzony jest przez czynnych zawodowo ratowników medycznych z doświadczeniem w zakresie ratownictwa pola walki i instruktorów strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem.