fun gun klub strzelecki

Klub Strzelecki FUN GUN jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o charakterze sportowym i kolekcjonerskim działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w naszym Klubie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Dostęp do wszystkich treści strony Klubu możliwy jest dopiero po ZALOGOWANIU

Klub Strzelecki FUN GUN
aleja Lotników Polskich 9
21-040 Świdnik
NIP 946-264-17-55
REGON 061486541

Numer rachunku bankowego Klubu:
45 2030 0045 1110 0000 0251 9840

Kontakt:
Adam +48 500 467 169
Piotr +48 533 357 753
[email protected]