fun gun klub strzelecki

Klub Strzelecki FUN GUN jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o charakterze sportowym i kolekcjonerskim działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w naszym Klubie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Dostęp do wszystkich treści strony Klubu możliwy jest dopiero po ZALOGOWANIU

Klub Strzelecki FUN GUN
aleja Lotników Polskich 9
21-040 Świdnik
NIP 946-264-17-55
REGON 061486541

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO KLUBU:
80 1090 2688 0000 0001 4348 3514

Kontakt:
Adam +48 500 467 169
Piotr +48 533 357 753
[email protected]